Identitet

Identitetsdesign er firmaets fingeravtrykk og ansiktet utad for enhver bedrift.

Profilen til et selskap signaliserer verdier og forventninger. Den fremkaller følelser og gir assosiasjoner. Vi har jobbet med flere kunder innenfor dette området. Det er helt sentralt at profilen bygger opp under den markedsposisjonen du ønsker.

Flere eksempler kommer. Inntil videre se vår portfolio.