Magasiner

Magasiner

Flink Media har lang erfaring i å produsere og gi ut magasiner.

Vi kan derfor  tilby “full pakke” for kunder som ønsker å gi ut egne kundemagasiner, som internt blad til sine ansatte og kunder. Vi bistår med alle tjenster. Det være seg journalistikk, fotografering og design av hele magsinet. Med andre ord fra A-Å.

 

Vi gir også ut egne magasiner i Buskerud, Notodden og Grenland.

Magasinene skal fremme det lokale næringslivet, samtidig vil vi legge stor vekt på godt redaksjonelt innhold.

Det skjer mye i lokalmiljøet og vi ønsker å være en del av dette – derfor lager vi disse magsinene. Alt i våre magasiner skal være dønn lokalt, det være seg modeller, steder, bedrifter, bolig, kultur,

portretter etc. Også våre annonsører skal være lokale i den utstrekning dette er mulig. Vi ønsker at magasinet skal fremstå med høy kvalitet og med god levetid.

I 2014 er det det planlagt 7 utgaver. Første utgave i 2014 vil komme i begynnelsen av februar.