Få 10% rabatt – tegn avtale for 2014 idag!

Magasinet Bamble skal være et magasin som fremmer det lokale næringslivet, samtidig vil legge stor vekt på godt redaksjonelt innhold.

Det skjer mye i Bamble og vi ønsker å være en del av dette – derfor lager vi dette magsinet.Her vil dere muligens møte noen dere kjenner eller har kjennskap til. Alt i vårt magasin skal være dønn lokalt, det være seg modeller, steder, bedrifter, bolig, kultur, portretter etc. Også våre annonsører skal være lokale i den utstrekning dette er mulig.

 


Vi ønsker at magasinet skal fremstå med høy kvalitet og med god levetid. I 2013 er det det planlagt 7 utgaver. Første utgave i 2013 vil komme i slutten av januar. Vi vil hele tiden ha fokus på kvalitet og videreutvikling av magasinet. Og fortsetter den positive responsen fra annonsørene kan vi kanskje øke magasinet med ytterligere sider og kanskje også distribusjonen :-)

Hos oss skal det være lønnsomt å annonsere. Derfor vil vi tilby annonseplass til en pris de fleste kan leve med. Vi ønsker at alle skal få denne muligheten uten at det skal koste for mye. Vi hjelper gjerne til med utformingen av annonsen og ønsker dere en redaksjonell vri på annonsen vil vi også kunne bistå med dette.

Magasinet vil bli distribuert til alle husstander i Bamble med et totaltopplag på ca.5.500 eksemplarer. I tillegg vil vi legge ut magasinet på utvalgte steder i Bamble.


Vi håper med dette at du ønsker å annonsere i magasinet, da dette vil få god respons i lokalmiljøet.

KLIKK HER for å laste ned prospekt for 2013!